Docenten

"Het mooiste van dit vak vind ik toch wel dat kinderen nog zo open en spontaan zijn,
dat ze in een goede sfeer van vertrouwen
zo eerlijk durven te zeggen wat ze ergens van vinden."

Hoe word je docent GVO?

Allereerst is van belang dat je een bevoegdheid hebt om onderwijs te geven. Dat kan een PABO-diploma zijn of een diploma leraar godsdienst. Voor PC GVO is het van nodig om de minor docent PC GVO te volgen.

Wat bieden we?

We bieden je een uitdagende baan die gehonoreerd wordt volgens de CAO voor GVO en HVO. De salarissen zijn conform de LA-schaal die geldt voor docenten in het primair onderwijs. Daarnaast bieden we veel professionaliseringsmogelijkheden aan en is er een uitgebreid aanbod voor na- en bijscholing.

Wanneer je een gehele of gedeeltelijke overstap maakt naar GVO of HVO, behoud je het schaalniveau dat je verworven hebt, mits dit past binnen de LA-schaal.

Omvang dienstverband

Praktisch alle docenten van GVO en HVO werken op parttime-basis. We streven naar een dienstverband van minimaal 6 lesuren per week, maar of dit mogelijk is hangt van de situatie in ter plaatse en in de regio af. Een combinatie groepsleerkracht / vakdocent GVO of HVO is mogelijk.

Wat vragen we van docenten?

Met het oog op een goede onderwijskwaliteit vragen we van je dat je naast je lessen je deskundigheid onderhoud door te werken aan je competenties. 

Aan de docent GVO worden diverse eisen gesteld, zoals:

  • een afgeronde opleiding op (minimaal) HBO-niveau, inclusief onderwijsbevoegdheid;
  • qua competenties beschikken over pedagogische vaardigheden;
  • vakinhoudelijk (theologisch) en didactisch competent zijn;
  • kunnen werken binnen de setting van de openbare basisschool;
  • kennis hebben van plaatselijke werkgroepen.

Deskundigheidsbevordering en nascholing

Van docenten wordt verwacht dat zij hun bekwaamheid op peil houden. Daartoe biedt PC GVO een nascholingsaanbod aan.

Zie ook: