Methodes GVO

Onderwijsmethodes

In 2009 verschenen twee onderwijsmethodes, die speciaal gericht zijn op het godsdienstig vormingsonderwijs: Het verhaal centraal en Bijbelwijs.

Het verhaal centraal  (ontwikkeld door JOP)

  • Geschikt voor: gebruik in de bovenbouw van het primair onderwijs.
  • Bestaat uit: twee mappen die elk 35 lessen bevatten.

Op de site www.verhaalcentraal.nl treft u meer informatie over deze methode aan.

Bijbelwijs (ontwikkeld door de HGJB)

Deze methode neemt de Bijbel als uitgangspunt en bron voor de lessen. Aan de hand van bijbelverhalen maken leerlingen kennis met aspecten van de Bijbel en het christendom. De kinderen leren iets over het ontstaan van de Bijbel en horen de belangrijkste bijbelverhalen. Ze leren iets over het christelijk gedachtegoed, de christelijke feestdagen en gewoonten.

Zo kunnen de leerlingen ontdekken wat de grote invloed is die godsdienst en geloof op cultuur kunnen hebben. Ze worden geholpen om een verbinding te leggen tussen verhalen uit de Bijbel en gebeurtenissen en ervaringen uit hun eigen leven.

BijbelWijs heeft twee leerjaren, 38 lessen per jaargang. In beide jaren wordt de gehele bijbel op hoofdlijnen doorgewerkt. De gekozen bijbelverhalen zijn verschillend, wel worden in beide jaren de schepping, Kerst, Pasen, hemelvaart, Pinksteren en de toekomstverwachting van christenen behandeld.
Bij elke les hoort een werkblad, waarbij de leerlingen de opgedane kennis nog eens voor zichzelf kunnen toetsen door allerhande creatieve puzzels, spelletjes, opdrachtjes, enz.

Meer informatie vindt u op de site van de HGJB, www.hgjb.nl, onder het kopje 'catechese-onderwijs'.

IKOS Onderwijsblad en GVO-plein 

Het IKOS Onderwijsblad staat voor een open, eigentijdse en betekenisvolle onderwijsbenadering van de godsdienstige vorming en is niet gebonden aan een kerkelijke instelling.
Een abonnement is gecombineerd met toegang tot de lessendatabank GVO-plein. Het IKOS Onderwijsblad is thematisch opgezet met per nummer ca. zes lessen en verschijnt twee keer per jaar.