Begeleiding van docenten

Docenten GVO worden begeleid en aangestuurd door regiobegeleiders. Er is inmiddels een team van 10 regiobegeleiders gevormd, die verspreid over drie regio's actief zijn. 

De regiobegeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor docenten in hun regio. Hieronder volgen namen en contactadressen:

 regio naam e-mail
 West  Janette Beenhakker j.beenhakker@pcgvo.nl 
 West  Annemarie Kleppe a.kleppe@pcgvo.nl
 West  Bertha van der Vlies e.vander.vlies@pcgvo.nl
 West  Annacarina Klein a.klein@pcgvo.nl
 Noord Jetty Nouta-Swart  j.nouta@pcgvo.nl
 Noord  Greetje Geluk-Westerman  g.geluk@pcgvo.nl
 Noord  Lara Schout  l.schout@pcgvo.nl
 Midden  Marjon Jongsma
 m.jongsma@pcgvo.nl
 Midden  Irma Visser i.visser@pcgvo.nl
 Midden  Nelleke ten Napel-Roos n.ten.napel@pcgvo.nl

De regiobegeleider treedt, binnen hiervoor vastgestelde afspraken, namens het bestuur van PC GVO op als:

  • Leidinggevende van de docent.
  • Bewaker van de vereiste kwaliteit van docent en onderwijs.
  • Begeleider bij de persoonlijke ontwikkeling van de docent.
  • Coördinator van de invulling van de identiteit door docent en gebruikte methoden, mede vormgegeven door (de instellingen verbonden met) IKOS, HGJB en Protestantse Kerk.
  • Coördinator van de invulling van de professionele ontwikkeling van de docent binnen kaders door het bestuur aangegeven, mede vormgegeven door (de instellingen verbonden met) IKOS, HGJB en Protestantse Kerk.
  • Beheerder van de relatie en de contacten met de openbare basisscholen.

Bijgewerkt tot: november 2014